O Nama

Vijeće ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara

Teks 1

1Vijeće ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara zasnovano je temeljem izbora 2003. godine te upisano  u Registar vijeća nacionalnih manjine u Središnjem državnom uredu za upravu 13. siječnja 2004. godine.

Teks 2

2Misija Vijeća je osigurati pripadnicima nacionalnih manjina sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima s ciljem očuvanja i unapređivanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Teks 3

3

Ivan Jakovič Franko (Nagujevyči, 27. kolovoz 1856. – Ljviv, 28. lipanj 1916.); je ukrajinskipjesnik, pisac, socijalni i literarni kritičar, novinar, ekonomist i politički aktivist. Pripadao je radikalnoj političkoj struji te je bio jedan od osnivača socijalističkog pokreta zapadne Ukrajine.

Preveo je na ukrajinski jezik niz djela poznatih svjetskih autora . Zajedno saTarasom Ševčenkom, imao je ogroman utjecaj na modernu ukrajinsku literaturu i neovisnu političku misao u Ukrajini.

Tekst 4

4

Ukrajina je država u istočnoj Europi. Po svojoj površini od 603.700 četvornih kilometara, Ukrajina je najveća europska država, na drugom je mjestu ako se uzme u obzir europska površina euroazijske Ruske Federacije. Po državnom uređenju Ukrajina je republika, a zakonodavnu vlast obnaša Verhovna Rada – ukrajinski parlament sa 450 zastupničkih mjesta.

Vijeće ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara