Vijesti

Ukrajinci

SAM 06182

Konferencija "Europska unija-veliki mirovni projekt-Hrvatska i Srbija na putu u EU"

od 29. do 31.10.2010. u Vukovaru je održana konferencija  „Europska unija-veliki mirovni projekt-Hrvatska i Srbija na putu u EU“, u organizaciji EUNET bonn, Instituta  za Europu Salzburg, Centra  za Europu Baden Württemberg i Europskog doma Vukovar. na konferenciji ispred ukrajinske nacionalne manjine sudjeluje Predstavnica ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije, prof. Larisa Uglješić. Posljednji dan konferencije članice sekcije  Ukrajinski narodni običaji i rukotvorine, pripremile su štand sa ukrajinskom  narodnom kuhinjom te motivima po kojem su Ukrajinci prepoznatljivi u svijetu.