Vijesti

Ukrajinci

Status zakordonoho Ukrajinca

Vijeće ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara je 4. studenog održalo redovitu sjednicu na kojoj je svečano uručeno 30 svjedočanstava o statusu zakordonoho (izvangraničnog) Ukrajinca.

Posjedovanje tog svjedočanstva podnositeljima omogućava besplatnu vizu za Ukrajinu.

Na sjednici su osim svečane podjele svjedočanstava o statusu izvangraničnog Ukrajinca na dnevnom redu bili iizvještaji o financijskom poslovanju vijeća te izvještaji o radu u minulom razdoblju.

Budući da je kraj godine na izmaku razgovarano je i o aktivnostima do kraja obračunskog razdoblja pri  čemu je akcent  stavljen na istraživanje i aktiviranje mogućih izvora potpore kako bi se projekt izgradnje Ukrajinskog doma u Vukovaru priveo kraju.

Isto tako, istaknuta je aktivnost obilježavanja Holodomora-spomena na više od 7 milijuna žrtava koje su posljedica akta genocida nad ukrajinskim narodom u Ukrajini 1932-33. godine.