Vijesti

Ukrajinci

Održana konstiruirajuća sjednica ukrajinskog vijeća u Vukovaru

Održana konstiruirajuća sjednica ukrajinskog vijeća u Vukovaru

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlaštenja za sazivanje konstituirajućih sjednica vijeća nacionalnih manjina, gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava 2. srpnja 2015.godine sazvao je konstituirajuću sjednicu Vijeća ukrajinske nacionalne manjine Grada Vukovara. Nakon utvrđivanja kvoruma i imenovanja kandidacijske komisije, tajnim glasovanjem za predsjednicu Vijeća je imenovana Marija Semenjuk Simeunović, a za zamjenicu predsjednice imenovana je Vera Matušinski. Gradonačelnik Penava čestitao je svim članovima na izboru u sastav vijeća te izabranoj predsjednici i zamjenici, izrazivši želju za intenzivnijom i konstruktivnijom suradnjom manjinskih vijeća sa Gradom.

Ukrajinska nacionalna manjina jedna je od četiriju manjina koja imaju svoja vijeća u gradu Vukovaru. Za članove Vijeća ukrajinske nacionalne manjine Grada Vukovara na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 31.svibnja 2015. godine na mandat od četiri godine izabrani su: Ivica Baran, Nina Dacić,Miroslav Kapustinski, Pavle Komunicki, Tetyana Kochnyeva,Vladimir Matušinski, Vera Matušinski, Nataša Matušinski, Željko Mazurek, Igor Semenjuk, Marija Semenjuk Simeunović, Nikola Vasilek, Slavko Vasilek, Nada Vatralj i Zora Vojtkiv.

Misija Vijeća je osigurati pripadnicima nacionalnih manjina sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima s ciljem očuvanja i unapređivanja i zaštite  položaja nacionalnih manjina u društvu na način i pod uvjetima propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.