Vijesti

Ukrajinci

Postavljanje Stolarije

Ukrajinski dom u Vukovaru dobio prozore

U listopadu 2017. godine izvršena je još jedna faza radova na Ukrajinskom domu u Vukovaru, zahvaljujući  donacijama građana- članova udruge, potpornih članova udruge iz inozemstva i donacija Grada Vukovara. U ovoj fazi radova ugrađena je vanjska stolarija. Za zatvaranje vanjske konstrukcije preostaje još vanjska izolacija i fasada, a što se tiče interijera, rukovodstvo udruge smatra da bi to mogli riješiti putem prijave projekata  prema Europskim socijalnim  fondovima, od koji se dio sredstava može uložiti u renoviranje/adaptaciju prostora. Članovi UKPD „Ivan Franko“ Vukovar  nastoje  čim prije završiti ovaj objekt jer je nužan za sve aktivnosti koje udruga provodi na očuvanju svog nacionalnog identiteta ali i za brojne druge aktivnosti i društveno korisne usluge korisnicima u svrhu  unaprjeđenja kvalitete života građana i promicanja položaja i ugleda grada Vukovara .

Vaše donacije za izgradnju doma možete uplatiti na žiroračun udruge UKPD „Ivan Franko“ Vukovar

IBAN: HR3025000091102069967 uz naznaku „Za Ukrajinski dom“.