Vijesti

Ukrajinci

Novi Sad Eu

Priprema projekata u okviru nacionalnih i EU natječaja usmjerenih na djelovanje nacionalnih manjina

U Novom Sadu 06.12.2019. godine održan je drugi sastanak Vijeća i predstavnika vijeća nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije i Nacionalnih savjeta nacionalnih manjina AP Vojvodine. Tema sastanka je suradnja u pripremi i provedbi projekata u okviru nacionalnih i EU natječaja usmjerenih na djelovanje nacionalnih manjina. Pozdravne govore prisutnima su uputili Milan Šapić, Generalni konzul RS u RH, Milan Kovačević, zamjenik pokrajinskog tajnika za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine te Đorđe Ćurčić, zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije. Iz redova ukrajinske nacionalne manjine sudjelovale su Predstavnica ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije Tetyana Kochnyeva i Marija Semenjuk Simeunović, zamjenica predsjednice Vijeća ukrajinske nacionalne manjine Grada Vukovara.