Vijesti

Ukrajinci

Potpisivanje Ugovora

Potpisan ugovor za nastavak izgradnje Ukrajinskog doma u Vukovaru

Na opće zadovoljstvo članova Ukrajinske zajednice RH, a osobito onih sa područja Vukovara, 10.01.2020. potpisan je ugovor za osiguranje sredstava za nastavak izgradnje Ukrajinskog doma u Vukovaru. Ugovor u vrijednosti 800.000,00 kuna potpisali su u ime Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara ( FORGV)ravnateljica Ljiljana Blažević  i u ime Ukrajinskog kulturno-prosvjetnog društva „Ivan Franko“ Vukovar predsjednik Stefan Bojko. Izvođač radova je Planum građenje  d.o.o. Temeljem ugovora sa izvođačem, radovi  u dogovorenom iznosu bi trebali bi biti gotovi do 30.06.2020.

Projekt izgradnje Ukrajinskog doma u Vukovaru počeo je 2010. godine. Nakon dvije godine,  zbog nedostatka sredstava radovi su prestali. Unatoč dobrovoljnim prilozima članova udruge i brojnim donacijama Ukrajinaca iz Australije, zbog nedostatka financija  radovi su stagnirali do ove godine. Projekt su do sada podržavali Savjet za nacionalne manjine, FORGV, Vukovarsko-srijemska županija, članovi UKPD „Ivan Franko“ Vukovar, Ukrajinske zajednice RH i Ukrajinci iz Australije, koji su organizirano prikupljali sredstva. Zahvaljujući Gradonačelniku grada Vukovara  Ivanu Penavi i njegovim suradnicima, te ravnateljici FORGV Ljiljani Blažević, ishodovana je dokumentacija i osigurana su  sredstva za nastavak izgradnje ovog projekta.

Objekt je smješten na perifernom dijelu grada prema Petrovcima na raskrižju ulica Vijeća Europe i SR Njemačke, gdje živi veći broj ukrajinske nacionalne manjine. Sadržava manju dvoranu namijenjenu kulturno-društvenim aktivnostima i urede za rad ukrajinskih udruga i organizacija. Pružit će platformu za rad na brojnim kulturnim, prosvjetnim i socijalnim aktivnostima te svojim sadržajima doprinijeti kulturnoj i turističkoj ponudi Vukovara, a članovima udruge osigurati uvjete za rad na  provođenju cilja; očuvanje ukrajinske kulture i kvalitetne integracije u hrvatsko društvo europskih, demokratskih načela, što  je također nezanemariv  doprinos kulturnom i društvenom razvitku našeg grada, županije i općenito Republike Hrvatske.